Ke stažení

Firemní booklet LEG

Prezentace skupiny LAMA ENERGY GROUP a její dceřinných společností zabývající se úsporami elektřiny a plynu, dodávkami elektřiny a plynu a výrobou elektřiny z OZE s garantovaným původem LAMA energy, LAMA solar, LAMA lighting, LAMA service

Stáhnout soubor

Obchodní podmínky - domácnosti

Obchodní podmínky pro smlouvu o dílo společnosti LAMA solar technologies s.r.o. (pro Domácnosti) 06/2021

Stáhnout soubor

Oprávnění TIČR

Oprávnění k činnosti: montáže a opravy elektrických zařízení [14723/7/21/EZ-M, O-E1M]. E1A . Zařízení s omezením napětí do 35 kV včetně bleskosvodů v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Stáhnout soubor

Ochrana osobních údajů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Stáhnout soubor

Formuláře & žádosti