Ke stažení

Předprojektový cenový odhad pro rezidence a domácnosti

Cenový odhad fotovoltaiky s akumulací do baterie podle dotační metodiky NZÚ 2030

Stáhnout soubor

Časté dotazy k FVE pro domácnosti a rezidence (FAQ)

Stáhnout soubor

Všeobecné obchodní podmínky - Komerční klienti (PO)

Stáhnout soubor

Všeobecné obchodní podmínky - Domácnosti (FO)

Stáhnout soubor

Celé znění dotačního fondu NZÚ 2030

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy 

Stáhnout soubor

Firemní booklet LEG

Prezentace skupiny LAMA ENERGY GROUP a její dceřinných společností zabývající se úsporami elektřiny a plynu, dodávkami elektřiny a plynu a výrobou elektřiny z OZE s garantovaným původem LAMA energy, LAMA solar, LAMA lighting, LAMA service

Stáhnout soubor

Oprávnění TIČR

Oprávnění k činnosti: montáže a opravy elektrických zařízení [14723/7/21/EZ-M, O-E1M]. E1A . Zařízení s omezením napětí do 35 kV včetně bleskosvodů v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Stáhnout soubor

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Stáhnout soubor

Definice zadání pro průmysl

Abychom Vám mohli nabídnout komplexní řešení, tak potřebujeme od Vás základní informace o Vašem průmyslovém, komerčním nebo veřejném objektu.

Stáhnout soubor

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Stáhnout soubor