Fotovoltaika, která poskytne elektřinu pro nemocnici.

Aktuality

Fotovoltaika, která poskytne elektřinu pro nemocnici.

LAMA solar ze skupiny LEG ve spolupráci s naším obchodním partnerem IBG Česko dokončuje projekt výstavby fotovoltaiky v areálu fakultní nemocnice FNOL v krásném městě Olomouc.

Elektrárna o výkonu 420 kWp je rozložena na čtyřech budovách a instalovaný výkon bude sloužit pro vlastní spotřebu areálu. Složitost stavebního díla vychází ze specifických požadavků a realizace za plného provozu. Velký dík za skvělou patří práci celému týmu a zejména Ing. Janu Vilkusovi, který měl na starosti komplexní řízení projektu, Bc. Michaelu Stachovi který dílo vyprojektoval. Rádi bychom také poděkovali panu Michal Morafka ze SUNFIXINGS Limited a panu Petru Klimkovi ze SolarEdge Technologies a všem ostatním, kteří se podílejí na výstavbě tohoto díla. Věříme že se co nejdříve dílo připojí k distribuční soustavě.