Realizace fotovoltaiky v ČEPRU zahájena !!!

Aktuality

Realizace fotovoltaiky v ČEPRU zahájena !!!

Je nám velkou ctí realizovat FV systém pro společnost ČEPRO, a.s. FV systém o velikosti 249 kWp s akumulací do bateriového systému s kapacitou 126 kWh. Dílo se instaluje na střešních prostorách stávajících budov. Vyrobená elektřina bude využita pro vlastní spotřebu objektu a přebytky se budou akumulovat do bateriového systému, který bude využit následně pro load shifting. Před samotným zahájením jsme připravili „projektovku“. Projekce se ujal samozřejmě náš hlavní projektant Ing. Václav Urbiš, který musel připravit vše od DC strany až po vyvedení výkonu. Díky Vašku 🙂