FV 493 kWp v Tiskárně Grafico s.r.o. – Připojena k síti

Aktuality

FV 493 kWp v Tiskárně Grafico s.r.o. – Připojena k síti

Mezi naši největší dokončenou realizaci obnovitelného zdroje patří zcela jistě fotovoltaická elektrárna ve firmě Tiskárna Grafico s.r.o. a to o velikosti 493 kWp instalovaného výkonu. Proběhlo licencování klienta u ERÚ a první paralelní připojení do VN sítě distributora ČEZ Distribuce, a.s.
Pro představu bude elektrárna vyrábět ročně něco okolo 493 MWh elektřiny což je ekvivalent roční spotřeby 165 domácností – ano 165. Díky této vyrobené elektřině ze slunce se ročně ušetří 579 tun CO2. Je nám velkou ctí realizovat fotovoltaiku pro společnost, která patří již několik let mezi nejvýznamnější polygrafické společnosti v České Republice. Vyrobená elektrické energie je spotřebována ve vlastní spotřebě podniku. Podnik je v provozu 365 / 7 / 24. Elektrárna má vyřešený také bleskosvod a budeme ji servisovat dle ČSN. © LAMAsolar