Fotovoltaika o výkonu 829,92 kWp pro firmu FINIDR

Aktuality

Fotovoltaika o výkonu 829,92 kWp pro firmu FINIDR

Rádi bychom zmínili naši zatím největší stavbu obnovitelného zdroje a sice střešní aplikaci o výkonu 829,92 kWp v tiskárně Finidr, s.r.o., složenou ze 2 128 kusů FV modulů, 1 064 optimizérů, 9 střídačů DC/AC, DC a AC rozvodnic, bleskosvodu, a vyvedení výkonu do vysokonapěťového (VN) rozvaděče, kde se na straně VN měří vyrobená nebo spotřebovaná elektřina.

Fotovoltaika, která je umístěná na střešních prostorách společnosti FINIDR s.r.o., jenž se specializuje na výrobu knižních publikací, katalogů a ostatní polygrafické produkce a od svého založení v roce 1994 se postupně stala jednou z největších tiskáren ve střední Evropě.

Jsme hrdí na to, že jsme mohli tak zajistit pro tuto firmu elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje – sluneční elektrárny.

Díky elektřině, která se zde vyrobí ve výši 751 MWh se ušetří za rok cirka 645 tun CO2. Pro základní představu, kolik elektrárna vyrobí za dobu své životnosti, tak je to ekvivalent 6281 průměrných domácností, pro kterou by elektrárna mohla dodat elektřinu. V případě tiskárny FINIDR, s.r.o. však veškerá elektřina bude použita pro vlastní spotřebu podniku a případné přebytky odkoupí naše sesterská společnost LAMA energy ze skupiny LAMA ENERGY GROUP. LAMA energy je český výrobce a dodavatel elektřiny a plynu

Věříme, že elektrárna bude zákazníkovi dlouho a dobře sloužit. Je velmi důležité, abychom se uměli jako Česká Republika o sebe energeticky postarat. Musíme více šetřit elektřinu jak doma tak hlavně v průmyslu a to za pomoci aktivních prvků a řídících systémů založených na intuitivních a predikčních modelech, mít více decentralizovaných zdrojů, a zaměřit se na posílení jaderné energetiky doplněné o obnovitelné zdroje (Slunce, vítr, bio, voda). Rádi bychom poděkovali partnerské společnosti Skypartners, s.r.o., která se s námi na projektu podílela a těšíme se na další spolupráci. Hlavní manažer realizace na této stavbě je Pavel Balgar z naší společnosti a projekci řídil a kompletoval Ing. Václav Urbiš, šéf projekce. Rádi bychom Vám tímto za společnost poděkovali.

© Vilkus, LAMA solar