Poctivá příprava – studie proveditelnosti FVE

4. 2. 2021

Studie proveditelnosti (STP) rozkrývá veškeré informace týkající se Vašeho zamýšleného projekčně – realizačního díla. Zpracovaná STP Vám pomůže se na dílo připravit a také je velkou podporou pro budoucí projektovou dokumentaci fotovoltaického systému. STP je určitá forma předprojektové přípravy. Studii připravíme pro fotovoltaický systém a díky našemu partnerovi Vám zajistíme i studii na bateriový systém. Používáme speciální profesionální software, který jsme implementovali do našeho techno – ekonomického modelu a proto Vám Vaši elektrárnu včetně baterie spočítáme s maximální přesností na jednotky procent. Naše výpočty fotovoltaických systémů reflektují nejen sklony a azimuty panelů, výšky budov, teploty okolí a odraznosti od překážek, ale umíme také vymodelovat situaci kde vzniká zastíněním, nebo problémy s okolními vlivy. Výsledné hodnoty reflektují také se ztráty na výrobě, a distribuci. Výslednou výrobu, spotřebu a akumulaci Vám namodelujeme do posledního kWp či kWh. Závěrem studie se dozvíte předpoklad investice, blokový nebo položkový rozpočet, rozsah díla, parametry díla a technologií, vyrobené množství elektřiny, úspory CO2, návratnost investice a postupy jak projektovat, řešit statiku, požárně bezpečnostní řešení a na jaké dotace byste měli nárok.
© LAMAsolar