FOTOVOLTAIKA, KTERÁ POSKYTNE ELEKTŘINU PRO NEMOCNICI.

Aktuality

FOTOVOLTAIKA, KTERÁ POSKYTNE ELEKTŘINU PRO NEMOCNICI.

LAMA solar ze skupiny LAMA ENERGY GROUP ve spolupráci s naším obchodním partnerem IBG Česko dokončujeme projekt výstavby fotovoltaiky v areálu fakultní nemocnice FNOL v krásném městě Statutární město Olomouc. 

Elektrárna o výkonu 420 kWp je rozložena na čtyřech budovách a instalovaný výkon bude sloužit pro vlastní spotřebu areálu. Složitost stavebního díla vychází ze specifických požadavků a realizace za plného provozu. Velký dík za skvělou patří práci celému týmu LAMA solar a zejména Jan Vilkus, který měl na starosti komplexní řízení projektu, Michael Stach který dílo vyprojektoval a Pavel Balgar, který se staral o výstavbu díla a kolegům z IBG Česko. Rádi bychom také poděkovali panu Michalu Morafkovi ze SUNFIXINGS Limited a panu Petru Klimkovi ze SolarEdge Technologies a všem ostatním, kteří se podílejí na výstavbě tohoto díla. Věříme že se co nejdříve dílo připojí k distribuční soustavě ČEZ Distribuce.