Všechno co potřebujete vědět

29. 6. 2020

Energetická náročnost bydlení se v Česku mezi lety 1997 a 2020 snížila téměř o třetinu. A tento trend se nezastaví. Úsporné bydlení se aktuálně stává stále větším tématem. Přibližně 40 procent veškeré energie v Evropě spotřebují na svůj provoz právě budovy. Od roku 2020 proto bude možné v Evropě stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Nová pravidla se už nyní vztahují například na veřejné stavby, průmyslové a komerční areály a rodinné domy. V praxi se bude jednat o budovy s nízkou tepelnou a elektrickou spotřebou nebo s vyšším využitím energie z obnovitelných zdrojů.