Team

kontakt

Motivace našeho týmu je vytvářet a dodávat komplexní energetická řešení v decentralizované energetice a obnovitelných zdrojích elektrické energie. A naším úkolem je číst to co ještě nebylo napsáno.
Integrace je pro nás jeden ze základních principů tvorby energetických řešení. V případě, že se Vám bude dařit propojit technologický hardware s na míru definovaným softwarem, míra chybovosti a nestability markantně klesá, což znamená, že budete schopni vyrábět elektrickou energii pro své vlastní spotřebu nebo prodávat s mnohem vyšší účinností a s vyšším profitem.
Jednoduchost. Proč máme za to, že co je jednoduché je dobré? Jednoduchost není jen vizuální styl, není to jenom minimalismus nebo absence chaosu – jde o to, ponořit se do hlubin složitosti, a aby věc mohla být skutečně jednoduchá naučili jsme se v našem týmu proniknout hluboko do ní. Víme, že pokud chceme energetické řešení zbavit částí, které nejsou nezbytné pro jeho funkci musíme porozumět jeho podstatě. Tento základní princip sdílíme v našem týmu.

Členové

Pavel Balgar | manažer realizace

Pavel vystudoval střední školu teleinformatiky se zaměřením na elektrotechniku. Z fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava odešel, jelikož se začal věnovat na plno od roku 2009 obnovitelným zdrojům elektrické energie – Fotovoltaikám.
Pod jeho vedením vzniklo nespočet instalací v ČR a na Slovensku. Po útlumu instalací FVE v ČR se podílel na projektech v Německu. Ke konci roku 2013 se začal věnovat elektroenergetice, zejména realizaci energetických staveb, řídících systému a VN ochran.
Ve společnosti LAMA solar technologies má na starosti komplexní výstavbu a a následný provoz těchto technologických celků.
Motto: Peace & Love

Pavel Balgar

Jiří Černý | jednatel

Je jednatelem společnosti a věnuje se primárně naplňováním strategických cílů jak společnosti, tak i v rámci skupiny LAMA ENERGY GROUP.

Motto: „Práce musí bavit a dávat smysl, pak ji lze dělat s láskou a správnou energií. Díky za to našim zákazníkům a kolegům!“

Jiří Černý

Michal Flagar | technik realizace

Michal po ukončení střední průmyslové školy technické v Ostravě v oboru Mechanik silnoproudých zařízení začal rozvíjet své znalosti a dovednosti v oboru elektro. Pracoval na úseku údržby NN a VN zařízení, plánoval a řídil střední opravy a zajišťoval dodávky externích firem, tvořil cenotvorby a nabídky v oboru decentralizované energetiky, připravoval podklady pro podávání nabídek do výběrových řízení a spolupracoval při realizacích na projektech NN, VN, VVN.

Ve společnosti LAMA solar technologies pracuje jako technik realizace FV systémů. A jeho přínos z pohledu praktických zkušeností z oboru a precizní přístup k jednotlivým zakázkám jen podtrhuje profesionalitu naší společnosti.

Ing. Petr Jeník | jednatel

Petr je jednatelem LAMA solar technologies a ve firmě má na starosti interní procesy vůči mateřské společnosti LAMA ENERGY GROUP a dále společnost podporuje z pohledu akvizic nových klientů, kteří mají zájem postavit obnovitelný zdroj elektřiny v kombinaci s dalšími úspornými opatřeními, tzv. EC (Energy kontrakty).

Marcela Klichová | office manager, specialista obchodu

Marcela pochází z královského města Uničov, kde také vystudovala střední průmyslovou školu. Ve společnosti LAMA solar technologies pracuje na pozici office managera a má na starosti celkový administrativní chod společnosti.

Věnuje se obchodní přípravě nabídek pro veřejné zakázky a celkovému procesu administrace dokumentů pro získání fondů z balíčku NZÚ. Spolupracuje s technickým a obchodním oddělením.

„Mimo práci se věnuji rodině a cestování a mám ráda pozitivní lidi a přírodu.“

+420 730 580 786

Marcela Klichová

Ing. Jindřich Stuchlý, Ph.D. | ředitel odd. Produkty & technologie

Jindřich získal titul Ph.D. v oboru elektroenergetika v roce 2015 na VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a IT. Mezi jeho zájmy patří výzkum v oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie, technologií smart-grids, technologií umělé inteligence a vývoje SW a HW.

Je autorem a spoluautorem 30+ sborníků a odborných článků. V červnu 2015 úspěšně obhájil závěrečnou disertační práci s názvem „Vývoj aktivního řízení poptávky (ADSM) pro energetické jednotky“. Jindřich má velké zkušenosti také realizací úspor CO2 a snižováním provozních nákladů spojených s úsporou elektřiny v komerční a veřejné sféře.

Motto: „Komplexní řešení musí být vždy jednoduché a srozumitelné pro zákazníka. Neexistují velké a malé projekty, nýbrž dobré a špatné.“

Jindřich Stuchlý

Ing. Václav Urbiš | hlavní projektant OZE

Václav dokončil své vzdělání na VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a IT se zaměřením elektroenergetika – výroba, přenos a transformace elektřiny a úsporná opatření ve spotřebě elektřiny a CO2. Od roku 2015 se věnuje navrhováním energeticky úsporných řešení v oblastech průmyslové výroby a to tvorbou předprojektových příprav, technických a ekonomických studií se záměrem nalezení úspor v oblastech, elektřiny, plynu a stlačeného vzduchu.

Od roku 2018 pak tvorbě a vedením projektových dokumentací na hladině NN, VN a VVN. Dále se věnuje otázkám výroby, přenosu a transformace elektřiny.

„Ve společnosti LAMA solar technologies mám na starosti dohled nad tvorbou a tvorbu projektových dokumentací a technických řešení.“

Ing. Jakub Vilkus | ředitel odd. Obchod & strategie

Jakub se již více než 12 let pohybuje v oblasti projektového řízení a produktového rozvoje v oblasti elektroenergetiky a obnovitelných zdrojů.
Má na starosti obchodní rozvoj a strategii produktu. Zaměřuje se na akvizice klientů, výrobu elektřiny s garantovaným původem, plánování a vyjednávání a s kolegy rozvíjí koncepce úsporných opatření s důrazem na implementaci automatického řízení a digitalizaci procesů. Kooperuje se společnostmi ze skupiny LEG.

Na fakultě FEI na VŠB-TU Ostrava, se specializoval na obnovitelné zdroje, decentralizovanou elektroenergetiku, zařízení elektráren, průmyslovou automatizaci a obchodní právo. Diplomová práce „Příprava projektu FV elektrárny pro stavební řízení“, byla obhájena v červnu 2011.

Věnuje se své rodině. Má rád sport, hudbu a komedie.

Motto 1:“Našim úkolem je vždy zjistit, co zákazníci chtějí, ještě než to začnou chtít.“

Motto 2:“Nevynalezli jsme Ohmův zákon ani kolo, ale všechno co tvoříme se odvíjí od toho co vytvořili příslušníci našeho druhu. A my stojíme na jejich ramenou. A hodně z nás to chce tomu našemu druhu nějak splatit a také nějak přispět.“

Ing. Jakub Vilkus

Ing. Jan Vilkus | manažer řízení projektů

Jan dokončil své vzdělání na VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a IT se zaměřením elektroenergetika – výroba, přenos a transformace elektřiny a úsporná opatření ve spotřebě elektřiny a CO2.

Od roku 2014 se věnuje navrhováním energeticky úsporných řešení v oblastech průmyslové výroby a to tvorbou předprojektových příprav, technických a ekonomických studií se záměrem nalezení úspor v oblastech, elektřiny, plynu a stlačeného vzduchu vedoucí k výstavbě na klíč. Dále se věnuji otázkám výroby, přenosu a transformace elektřiny.

„Ve společnosti LAMA solar technologies mám na starosti projektové řízení výstavby, projekci, podporu v rámci energetického posuzování a energetické audity.“

Jan Vilkus