FV elektrárna 493 kWp v Tiskárně Grafico s.r.o.

22. 9. 2020

Mezi naši největší probíhající realizaci obnovitelného zdroje patří zcela jistě fotovoltaická elektrárna ve firmě Tiskárna Grafico s.r.o. a to o velikosti 493 kWp instalovaného výkonu. Pro představu bude elektrárna vyrábět ročně něco okolo 493 MWh elektřiny což je ekvivalent roční spotřeby 165 domácností – ano 165. Díky této vyrobené elektřině ze slunce se ročně ušetří 579 tun CO2. Je nám velkou ctí realizovat fotovoltaiku pro společnost, která patří již několik let mezi nejvýznamnější polygrafické společnosti v České Republice. Realizace stále běží. Vyrobená elektrické energie bude spotřebována ve vlastní spotřebě podniku. Podnik je v provozu 365 / 7 / 24. Realizace probíhá od projekce přes výstavbu až po následný servis.