Fotovoltaiku s baterkou Vám postavíme i na menších objektech

4. 4. 2021

Výstavbou obnovitelného zdroje na Vašem objektu nebo na rodinném domě, si do jisté míry zajistíte nezávislost na elektřině ze sítě. Zkuste si představit, že se s Vaší vlastní fotovoltaikou a přidruženou akumulací do baterie nebo teplé vody stanete součástí energetických zdrojů které, přispívají ke snižování CO2, decentralizují výrobu do místa spotřeby, pomohou s naplňováním cílů snížit podíl výroby elektřiny z neobnovitelných zdrojů a zároveň ušetříte náklady při stávajícím trendu zvyšování ceny elektřiny. Až se začne více uplatňovat Net metering (Způsob obchodování elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zároveň funguje jako účinná pobídka k pořízení vlastního obnovitelného zdroje a představuje tak alternativu k jiným formám podpory. Nejsnadněji ho můžeme vysvětlit jako odebírání i dodávání elektřiny do elektrické soustavy za předpokladu, že mám přebytek elektřiny a mohu ho poskytnout někomu kdo má nedostatek a naopak).