FVE KPLST

Fotovoltaika 231 kWp a akumulace do baterie 202 kWh

26. 3. 2021

Slunce začalo konečně svítit a fotovoltaický systém o velikosti 231 kWp včetně bateriového uložiště o velikosti 202 kWh v areálu společnosti KOVOPLAST v.d. v Hluku jede na plné obrátky a napájí elektřinou z OZE vlastní spotřebu areálu a přebytky ukládá do baterie. Zakázku jsme realizovali na střechách objektu a všechny technologie jsou uloženy v kontejnerech s protipožární ochranou. Bateriový systém nám na klíč dodala společnost IBG Česko a za skvělou spolupráci jim děkujeme a těšíme se na další. Systém umožňuje spolupráci s vnější distribuční sítí. Tím je myšleno zejména přechod na plnou podporu vnější sítě v případě vybití baterie pod nastavenou mez a opětovný návrat do měničového módu po zotavení baterie nad nastavenou mez. Podpora lokální sítě energií z baterie je opět řízena na základě měření toků energie. Systém automaticky zjišťuje nedostatek energie (pokles výkonu FVE nebo zvýšení odběru objektu) a chybějící výkon doplňuje zpět do rozvodů z baterie. Přechody mezi nabíjením a opětovným vybíjením baterie jsou plně automatizovány. Meze vybití a nabití systému je možné automaticky nastavovat.

Systém zajištuje následující funkce:
– Maximalizaci vlastní spotřeby
– Peak-shaving
– Time-shifting
– Kompenzaci Cos Fi
– Ostrovní provoz
– Start ze tmy
– Ukládání historických dat a trendů v taktu 1 sekundy po dobu min. 5 let

I přes velmi složitý průběh roku 2020 díky COV-19 výstavba probíhala přesně podle harmonogramu od projekce až po realizaci, licencování výrobny až po první paralelní připojení u EG.D, a.s. (E.ON) hlavně díky vysokému pracovnímu nasazení našeho technického ředitele Ing. Jindřicha Stuchlého Ph.D., za což mu všichni velmi děkujeme a těšíme se na jeho další projekty. Na fotovoltaickém i bateriovém systému budeme provádět servis po dobu 10 let.
© LAMAsolar